Bli medlem!


För en avgift på 130 kr per hushåll, kan du bli medlem i Luleå Trädgårdssällskap. Som medlem ingår följande förmåner:


  • Gröna Bladet skickas ut till dig en gång per år
  • Föreläsningar
  • Bakluckeloppis av växter och tillbehör, där du kan göra fynd
  • Under vinterhalvåret anordnas ibland kurser tillsammans med Studiefrämjandet
  • Vår- och höststämma med föreläsare i något ämne som känns aktuellt.
  • Trädgårdsresor, som är mycket populära
  • Trädgårdsvandringar i privata trädgårdar, där du kan hämta inspiration
  • Rabatter på olika inköpsställen
  • Hyra av trädgårdsredskap
  • Träffa människor med samma intresse


Medlemsavgiften (130 kr) inbetalas på pg 48 84 13-6.
Glöm inte att skriva namn och meddela din adress. Maila gärna på info@luleatradgard.se och meddela oss din e-mail adress, så du kan få information per mail.

Aktuell styrelselista hittar du under fliken Om LTS Styrelse/Kontakt. Hör gärna av dig till oss!