Verksamhet


Luleå Trädgårdssällskap (LTS) är en ideell förening med anor sedan 50-talet. Föreningens huvudsakliga syfte är att arbeta med att främja och utveckla trädgårdsodling genom föreläsningar, erfarenhetsutbyte, trädgårdsvandringar, resor, studiebesök m m.


  • LTS ger ut ”Gröna Bladet” som är vår medlemstidning, den utkommer med ett nummer per år. Där finns årets program med resor, trädgårdsvandringar hos privatpersoner, ett fantastiskt tillfälle att få besöka privata trädgårdar där ägarna bjuder in medlemmarna. I Gröna Bladet finns även uppgifter om medlemsförmåner samt en hel del artiklar och recept.
  • Du hittar även information på vår facebooksida: Luleå Trädgårdssällskap
  •  LTS har två medlemsmöten, ett möte på våren, Vårstämma, som är årsmöte och ett möte på hösten då vi har höststämma. Däremellan träffas styrelsen ett antal gånger under året och planerar verksamheten
  • Anordnar resor framför allt under sommaren till andra orter där vi  besöker privata trädgårdar, handelsträdgårdar med mera
  • Anordnar även föreläsningar under vinterhalvåret för att påminna oss om den härliga odlingssäsongen
  • Gör studiebesök på olika platser emellanåt
  • Antalet medlemmar under 2023 uppgick till 317 hushåll, ca 570 pers. 

  • Vi samverkar med trädgårdsföreningar i Luleå och Boden, där vi har möjlighet att ta del av varandras aktiviteter